فاطمه رمضانی
متولد: 1358-تهران

تحصیلات
-کارشناسی رشته نمایش، دانشگاه سوره تهران 1383
-کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 1392
-دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، شماره مجوز: 1978217

دوره های تخصصی
1-دوره تخصصی طرحواره درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
2-کارگاه آموزشی درمانگری شناختی-رفتاری برای اختلال های افسردگی و اضطرابی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
3-کارگاه تخصصی رواندرمانی شناختی-وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
4-دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
5-دوره گروه درمانی با رویکرد شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
6-درمان سیستمی-رفتاری اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی، موسسه آموزش عالی مدت (زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)
7-تشخیص و درمان مشکالت جنسی، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،
8-تشخیص و درمان پارافیلیا، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
9-خیانتهای زناشویی: درمان شناختی رفتاری، انجمن روانشناسی ایران
10-فنون مصاحبه انگیزشی، انجمن روانشناسی ایران

سابقه فعالیت
-همکاری در بخش تجاری پاویون ایران در اکسپو دوبی 2020- مهر1400 تا فروردین 1400
-مشاور و رواندرمانگر مرکز مشاوره راه فردا از سال 1395 تا کنون
-مشاور و رواندرمانگر کلینیک معین 1394-1395
-همکاری داوطلبانه با بخش تسکینی بیمارستان فیروزگر 1393
-همکاری با دفتر برنامه ریزی و تعالی خانواده، وزارت ورزش و جوانان در زمینه های پژوهشی و آموزشی(1393-1394)
-عضو کمیته داوران جشنواره ملی ازدواج (1393.)

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
-برگزارکننده کارگاههای آموزشی تخصصی روانشناسی و مشاوره در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (1393-1394)
-کارگاه تخصصی رواندرمانی شناختی-وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
-دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
-دوره گروه درمانی با رویکرد شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
-مدرس کارگاههای خیانت زناشویی، مهارتهای زندگی (1395)
-ترجمه کتاب ومتون تخصصی.

تالیف و ترجمه:
-تالیف کتاب: درآمدی بر ازدواج و خانواده شناسی در ایران، انتشارات رشد فرهنگ، 1395 (نویسندگان:دکتر بهمن بهمنی،مریم نجابتیان،فاطمه رمضانی)
-ترجمه کتاب: هنر اسلامی، ناشران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مرداد 1394

مقاله و طرح پژوهشی
-طرح پژوهشی شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زناشویی در ازدواجهای مجدد، پس از طلاق: یک مطالعه کیفی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

– Factors Affecting Marital Quality in Post-Divorce Remarriages: A Qualitative Study, Science and Education Academic Journal, 2017